Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren
Foukaná izolace

Dokončení fasády a balkónů
Dokončení přední strany fasády. Dále proběhla oprava podlah balkónů a výroba i montáž nového žárově zinkovaného zábradlí a mezistěn.
Dokončení kompletní opravy fasády domu
Právě jsme dokončili stavbu, na které proběhla kompletní oprava fasády. Nejdříve bylo provedeno otlučení starých omítek. Po následném proškrábání spár, byly stěny omyty tlakovou vodou a nahozeny novou omítkou. Finální nátěr fasády byl proveden silikonovou barvou. Spodní část stěn, byla ošetřena kvalitními sanačními materiály, a i na ostatní plochy stěn byl použit prvotřídní materiál v systémovém provedení od firmy Cemix. Na závěr byl proveden obnovovací nátěr dřevěných podhledů a obložení stěn lazurovací barvou.
Revitalizace bytového domu
Dokončení zateplení fasády a zateplení střechy.
Dokončení revitalizace bytového domu
Dokončili jsme kompletní revitalizaci dvou tří-vchodových bytových domů. Práce zahrnovaly zateplení fasády a půdních prostor, rekonstrukci střechy, rekonstrukci balkonů – dlažba a nové zábradlí, výměnu oken a vchodových dveří.
Oprava fasády
Dokončili jsme opravu fasády horského hotelu, která byla poškozená zateklou vodou a mrazem. Bylo provedeno omytí celé plochy tlakovou vodou, odstranění zvětralé a nesoudržné omítky otlučením. Poškozená místa byly následně opraveny omítnutím, penetrací a nátěrem fasádní barvou Weber.
Dokončení nátěru fasády
Provedli jsme odstranění biocidního napadení stávající fasády přípravkem pro odstranění řas a mechu. Následovala lokální oprava omítky, penetrace a nový nátěr.
Zateplení 2 krajních polí
Dokončení opravy zateplení 2 krajních polí na přední straně fasády domu a oprava nadpraží oken a meziokenních vložek včetně výměny parapetů.
Zateplení panelového domu
Dokončení zateplení o síle izolantu 120 mm včetně výmalby lodžií panelového domu.
Rekonstrukce vily
Rekonstrukce vily zahrnuje opravu střechy, fasády a balkonů včetně hydroizolační souvrství a nového zábradlí.
Přizateplení meziokenních izolačních vložek
Realizace přizateplení meziokenních izolačních vložek. Děláme nové špalety oken se šambránami a následně položíme nové parapety.
Úprava spár a nátěr fasády
Na panelovém bytovém domě jsme dokončili práce prováděné horolezeckou technikou. Jedná se o aplikaci silikonových pásek (odstín slonová kost a probarvené RAL) a nátěr fasády, parapetů a tmelení spár kolem oken.
Zateplování části fasády
Zateplování části fasády bytového domu. Následně po zateplení byl použit fasádní nátěr.
Renovace exteriéru
Renovace exteriéru zahrnovala nátěr fasády, nové zábradlí a podlahy balkonu.
Dodatečné přizateplení panelového domu
Na tomto domě jsme již v loňském roce realizovali zateplení štítových zdí a díky spokojenosti investora pokračujeme na dozateplení průčelí, kde se na stávající, dnes již nevyhovující tloušťku izolantu přidává kontaktní zateplovací systém Weber s polystyrenem 70f tloušťky 80mm.
Zateplení fasády panelového domu
Zateplení obvodového pláště panelového domu fasádní vatou tl. 120 mm. Povrchovou úpravou je akrylátová omítka Weber zrnitosti 1,5 mm. V soklové části pak dekorativní omítka marmolit.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail