Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren
Foukaná izolace

Hydroizolace bytového domu
Obrzek - Hydroizolace bytového domu
10. října 2012
Právě jsme dokončili hydrizolaci bytového domu. Práce spočívaly v odkopání zeminy k základové spáře, následné očištění a napenetrování zdiva asfaltovou penetrací. Poté se natavil asfaltový pás, nainstalovala se nopovaná folie a výkop se zasypal štěrkovým podložím. Na podloží se nasypala zemina a zhotovil se okapový chodníček z betonových dlaždic, které jsou původní, pouze se očistily vysokotlakým čističem VAP.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail