Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren
Foukaná izolace

Nová zelená úsporám 2013 - Kdo jsou oprávnění zpracovatelé výpočtové části odborného posudku
Upozorňujeme všechny žadatele o dotaci v programu Nová zelená úsporám, že výpočtovou část odborného posudku – tzv. Energetický posudek, je pro všechny oblasti podpory oprávněn vypracovat pouze energetický specialista s oprávněním k vypracování energetických auditů a energetických posudků. Výpočtové části zpracované osobami s jiným oprávněním není možné, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, akceptovat.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail