Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren
Foukaná izolace

Příjem žádostí do programu Nová zelená úsporám 2013
Elektronický příjem žádostí do první výzvy programu Nová zelená úsporám 2013 byl spuštěn v pondělí 12. srpna v 10 hodin. Do 16 hodiny dosáhl počet přijatých žádostí výše 1213 s požadavkem na 275 milionů korun. Všichni, kteří se dnes zaregistrovali, mají osm dní na odeslání nebo dodání vytištěného a podepsaného formuláře žádosti a originálů nebo ověřených kopií příloh k žádostem na pražské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR buď doporučeně poštou nebo osobně. V případě zasílání žádosti o podporu poštou je rozhodující datum odeslání zásilky nikoli dodání. Jak úspěšně podat žádost o podporu se dočtete
zde

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail