Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren
Foukaná izolace

Zatřídění vybraných stropních konstrukcí
Obrzek - Zatřídění vybraných stropních konstrukcí
7. srpna 2014
Z důvodů opakujících se dotazů ze strany odborných zpracovatelů i žadatelů týkajících se zatřídění stropních konstrukcí z hlediska stanovení maximálních měrných způsobilých výdajů v oblasti podpory A upřesňujeme Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám. Text s upřesněním je uložen v dokumentech v sekci metodických pokynů
zde

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail