Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Kompletní rekonstrukce bytového domu
Kompletní rekonstrukce bytového domu o 6 bytových jednotkách
Dokončení rekonstrukce fasády
Dokončili jsme rekonstrukci fasády bytového domu, nyní probíhají práce ve vnitřních prostorách domu. Jedná se o výmalbu společných prostor, nový marmolit, kamenné koberce na podestách, nové schránky.
Zateplení fasády
Dokončení prací na zateplení fasády bytového domu. Fasáda je zateplena minerální vatou o tlošťce 120 mm. Probíhají ještě dokončovací práce na spodní části domu a na montáži nového ocelového žárově zinkovaného schodiště.
Dokončení revitalizace
Byla dokončena revitalizace jednopodlažního objektu. Provedli jsme zateplení střešní konstrukce a fasády včetně výměny všech oken, dveří a výloh. Střecha byla nově pokryta PVC fólií.
Revitalizace panelového domu
Dokončujeme revitalizaci panelového domu, kde proběhlo zateplení fasády a střechy, rekonstrukce lodžií, výměna zábradlí, instalace zasklení lodžií. Dále budou následovat práce ve společných prostorách domu. A to výmalba, výměna lina, dlažby, nátěr zábradlí a výměna madel.
Dokončení fasády a balkónů
Dokončení přední strany fasády. Dále proběhla oprava podlah balkónů a výroba i montáž nového žárově zinkovaného zábradlí a mezistěn.
Dokončení kompletní opravy fasády domu
Právě jsme dokončili stavbu, na které proběhla kompletní oprava fasády. Nejdříve bylo provedeno otlučení starých omítek. Po následném proškrábání spár, byly stěny omyty tlakovou vodou a nahozeny novou omítkou. Finální nátěr fasády byl proveden silikonovou barvou. Spodní část stěn, byla ošetřena kvalitními sanačními materiály, a i na ostatní plochy stěn byl použit prvotřídní materiál v systémovém provedení od firmy Cemix. Na závěr byl proveden obnovovací nátěr dřevěných podhledů a obložení stěn lazurovací barvou.
Revitalizace bytového domu
Dokončení zateplení fasády a zateplení střechy.
Dokončení revitalizace bytového domu
Dokončili jsme kompletní revitalizaci dvou tří-vchodových bytových domů. Práce zahrnovaly zateplení fasády a půdních prostor, rekonstrukci střechy, rekonstrukci balkonů – dlažba a nové zábradlí, výměnu oken a vchodových dveří.
Oprava fasády
Dokončili jsme opravu fasády horského hotelu, která byla poškozená zateklou vodou a mrazem. Bylo provedeno omytí celé plochy tlakovou vodou, odstranění zvětralé a nesoudržné omítky otlučením. Poškozená místa byly následně opraveny omítnutím, penetrací a nátěrem fasádní barvou Weber.
Dokončení nátěru fasády
Provedli jsme odstranění biocidního napadení stávající fasády přípravkem pro odstranění řas a mechu. Následovala lokální oprava omítky, penetrace a nový nátěr.
Zateplení 2 krajních polí
Dokončení opravy zateplení 2 krajních polí na přední straně fasády domu a oprava nadpraží oken a meziokenních vložek včetně výměny parapetů.
Zateplení panelového domu
Dokončení zateplení o síle izolantu 120 mm včetně výmalby lodžií panelového domu.
Rekonstrukce vily
Rekonstrukce vily zahrnuje opravu střechy, fasády a balkonů včetně hydroizolační souvrství a nového zábradlí.
Přizateplení meziokenních izolačních vložek
Realizace přizateplení meziokenních izolačních vložek. Děláme nové špalety oken se šambránami a následně položíme nové parapety.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail