Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Oprava reklamního banneru
Za pomoci naší vysokozdvižné plošiny jsme provedli opravu reklamního banneru na obchodním centru.
Zajištění římsy
Na bytovém domě jsme pomocí naší vysokozdvižné plošiny zajistili římsu ochrannou sítí.
Oprava římsy
Provádíme opravu římsy za pomoci naší pracovní plošiny. Na opravu používáme speciální stavební směsi od firmy PCI, například PCI Polycret K30 Rapid (opravná a vyrovnávací malta).
Oprava balkónové podesty
Za pomoci naší pracovní plošiny jsme provedli opravu čela a podhledu balkónové podesty a závěrečnou povrchová úprava fasádní barvou.
Sondáž omítky panelového domu
Provedli jsme sondu na panelovém domě pomocí vysokozdvižné plošiny. Při sondě jsme odkryli jednotlivé vrstvy omítky, a zjistili tak závadu z důvodu které vede k degradaci omítky.
Nátěr dřevěných prvků
Provádíme nátěr dřevěného podhledu a dřevěných prvků na fasádě bytového domu s pomocí naší vysokozdvižné plošiny.
Rekonstrukce balkónu
Kompletní rekonstrukce balkonové podesty včetně montáže zábradlí pomocí naší plošiny.
Montáž zábradlí
Na bytovém domě proběhla montáž okrasného balkonového zábradlí pomocí naší plošiny.
lešení
stavební výtah GEDA-lift 200 Comfort
plošina
smykový nakladač UNC-060
lešení
plošina
plošina

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail