Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Nová zelená úsporám 2013 - Kdo jsou oprávnění zpracovatelé výpočtové části odborného posudku
Upozorňujeme všechny žadatele o dotaci v programu Nová zelená úsporám, že výpočtovou část odborného posudku – tzv. Energetický posudek, je pro všechny oblasti podpory oprávněn vypracovat pouze energetický specialista s oprávněním k vypracování energetických auditů a energetických posudků. Výpočtové části zpracované osobami s jiným oprávněním není možné, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, akceptovat.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail