Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Nová zelená úsporám: Převod dokumentů při opětovném podání žádosti
Obrzek - Nová zelená úsporám: Převod dokumentů při opětovném podání žádosti
4. listopadu 2014
V případě, že jste měli v programu Nová zelená úsporám podanou žádost a její administrace byla ukončena, ať již na základě vašeho vlastního rozhodnutí, formou zpětvzetí žádosti, nebo ze strany Fondu (např. z důvodu nedodržení termínů či neúplnému odstranění nedostatků v žádosti), a podáváte žádost znovu, není potřeba některé vyžadované dokumenty předkládat podruhé. Dokumenty, které budou platné a správné i v době podání nové žádosti (jedná se např. o výpis z katastru nemovitostí, souhlasné prohlášení spoluvlastníků, atd.), je možné použít z žádosti původní. Převedení dokumentů lze provést následujícím způsobem: při zadávání nové žádosti v části Přílohy zaškrtněte všechny přílohy, které společně se žádostí předkládáte, a to jak ty, které jsou součástí již ukončené žádosti, tak i ty, které budete přikládat jako nové. Do pole pro doplnění ostatních dokladů napište text: Žádám o převod dokumentů ze žádosti v programu Nová zelená úsporám č. XXXXXXXX. (viz vzor níže). Na základě tohoto požadavku budou dokumenty z původní, ukončené žádosti, převedeny do žádosti nově podané.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail