Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Nová zelená úsporám: Výběr zpracovatele odborného posudku
Obrzek - Nová zelená úsporám: Výběr zpracovatele odborného posudku
25. července 2014
Jaká oprávnění musíte po zpracovateli vyžadovat v závislosti na konkrétní oblasti podpory, se dozvíte v přehledové tabulce: http://www.ckait.cz/content/energeticka-narocnost-budov-nova-zelena-usporam-2013#F. Oprávněnost zpracovatele projektové dokumentace je možné ověřit v databázi autorizovaných osob na stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), a to zadáním jména či čísla jeho autorizace (uvedeno např. v popisovém poli výkresů, v technické zprávě nebo na autorizačním razítku). Databáze autorizovaných osob ČKAIT: http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby. Oprávněnost zpracovatele energetického posudku je možné ověřit v seznamu energetických specialistů na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), a to zadáním jména zpracovatele. Pro zpracování energetických posudků pro program Nová zelená úsporám je vyžadován druh oprávnění: „Energetický audit". Seznam energetických specialistů MPO: http://www.mpo-enex.cz/experti/. Státní fond životního prostředí ČR v rámci kontroly žádostí prověřuje oprávněnost zpracovatele všech částí odborného posudku. V případě zjištění, že daný zpracovatel odborného posudku či jeho části nemá vyžadovaná oprávnění, je žadatel vyzván k nápravě tohoto stavu, což ve většině případů znamená nutnost nechat přepracovat předložené dokumenty jinou osobou, která vyžadovaná oprávnění vlastní. Včasnou kontrolou tak můžete předejít případným komplikacím při administraci vaší žádosti. V případě pochybností o oprávněních zpracovatele odborného posudku se obraťte na nejbližší krajské pracoviště státního fondu, kde vám rádi poskytneme bezplatnou konzultaci.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail