Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Nová zelená úsporám - Způsobilé výdaje – co všechno do nich lze zařadit
Obrzek - Nová zelená úsporám - Způsobilé výdaje – co všechno do nich lze zařadit
6. října 2014
Dokončili jste rekonstrukci svého domu, chystáte se předložit všechny dokumenty spojené s realizací provedených opatření a nevíte, co všechno lze započítat mezi způsobilé výdaje? Pokud jste podávali žádost v oblasti podpory A, patří mezi způsobilé výdaje všechny výdaje na materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření provedená na obálce budovy, ale také výdaje, které jsou přímo a výhradně spojené s realizací těchto opatření. To znamená, že mezi způsobilé výdaje můžete také zahrnout např. zateplení atik, soklů, obvodových konstrukcí mimo vytápěnou zónu, ale přímo na ně navazujících, výměnu sklepních oken, tedy i opatření, která jsou mimo hranice obálky budovy a nelze je zahrnout do dotovaných ploch, ale přispívají ke snížení energetické náročnosti vašeho domu. V případě žádosti v oblasti podpory B jsou způsobilé výdaje spojené s výstavbou rodinného domu. Nepatří mezi ně výdaje na úpravu pozemku, oplocení kolem domu, pořízení vnitřního vybavení a výdaje na samostatně stojící části domu (např. garáže). Při výměně nevyhovujících zdrojů tepla, tedy oblasti podpory C.1 a C.2, lze mezi způsobilé výdaje zařadit např. výdaje na výstavbu nového či vyvložkování stávajícího komína. Vše, co lze zařadit mezi způsobilé výdaje, a to, jaké náležitosti má mít faktura a soupis provedených prací, naleznete v metodickém pokynu
Náležitosti faktury.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail