Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej

Nová zelená úsporám a stavební firma SOVA

Cílem programu Nová zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.Podporují se pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

V SOUČASNÉ DOBĚ  PROBÍHÁ TENTO DOTAČNÍ PROGRAM PRO BYTOVÉ A PANELOVÉ DOMY NA ÚZEMÍ NAŠEHO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

Naše firma pro Vás vyhotoví nezbytné kroky, které jsou potřeba k získání dotací, např .: energetický audit, štítek, projektovou dokumentaci, požární zprávu, atd. Dále k samotným stavebním pracím vyřídíme stavební povolení, úvěr a veškeré financování včetně STÁTNÍCH DOTACÍ.

 

 

V případě dotazů kontaktujte našeho obchodního zástupce:

Petr Soukup 777 100 918, info@sovastavebni.cz


Financování obecně:

Vzhledem k tomu, že většina domů je již za hranicí předpokládané životnosti, je nutné, aby většina z nich prošla celkovou rekonstrukcí. Ať je Vaše SVJ či BD nově založené či delší dobu v provozu, kladete si logickou otázku, kde sehnat veškeré potřebné finance na realizaci rekonstrukce. Předpokladem pro zdravý chod Vaší organizace je platba adekvátní částky na m2 do společného fondu oprav. Výše částky hrazenou do fondu oprav, s přihlédnutím na stav domu, provedené rekonstrukce a počet bytů, lze jednoduše vypočítat. I s tímto Vám rádi pomůžeme.Neobejdete se však bez finanční pomoci, kterou pro tento účel zřídilo hned několik státních institucí za podpory Evropské Unie.


Aktuality:

28.3.2018

Semináře NZÚ a Dešťovka v krajích - aktualizováno

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

Státní fond životního prostředí ČR vás srdečně zve na semináře o dotačních možnostech z programu Nová zelená úsporám na výstavbu a rekonstrukci rodinných domů.

Přijďte si poslechnout, jak velkou dotaci můžete získat. Dokážeme vám, že to má smysl a že získat dotaci není tak obtížné, jak se může na první pohled zdát. Prostor bude dán i vašim dotazům a individuálním konzultacím.

Bližší informace naleznete v pozvánce.

 Datum               Místo konání                    Pozvánka ke stažení                        
  4. 4. 2018 Sokolov Pozvánka - Sokolov
  9. 4. 2018 Karlovy Vary Pozvánka - Karlovy Vary
11. 4. 2018 Cheb Pozvánka - Cheb

 

 

16.3.2018

Nová zelená úsporám a novela stavebního zákona

K 1. lednu 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která se dotýká i některých postupů v administraci žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám.

Níže vám přinášíme přehled nejdůležitějších změn a jejich dopad do programu.

Stavební úřad mi nevydal stanovisko k mému stavebnímu záměru, lze jej něčím nahradit?

Novela stavebního zákona rozšiřuje okruh záměrů, které nepodléhají stavebnímu řízení a některé stavební úřady tak u jednodušších změn stávajících domů nechtějí vydávat žádná stanoviska. V takovém případě můžete oficiální stanovisko stavebního úřadu nahradit např. záznamem z proběhlého ústního jednání, případně i čestným prohlášením, že jste svůj záměr se stavebním úřadem řádně projednal, a že záměr nevyžaduje žádné povolení.

V případě stavebních záměrů vyžadující nějakou formu povolení, tedy zejména v případě nové výstavby nebo větší změny stávajícího domu (realizace přístavby či nástavby a další stavební úpravy, při nichž dochází k zásahu do nosných konstrukcí nebo k výrazné změně vzhledu) nebo v případě památkově chráněných staveb, se postup nemění – stanovisko stavebního úřadu bude i nadále vyžadováno – většinou se bude jednat o vydané stavební povolení či souhlas s provedením ohlášené stavby.

Jak mám doložit dokončení realizace?

Výrazné proměny doznaly postupy spojené s formálním dokončením stavby. U většiny rodinných domů nebude stavební úřad již nadále vydávat kolaudační souhlas či souhlas s užíváním stavby.
Doklad o dokončení realizace bude mít nejčastěji podobu:

  • stavební záměry nevyžadující žádné povolení: zpráva technického dozoru;
  • změny stávajících domů vyžadující povolení: kopie formuláře „Ohlášení dokončení stavby" a zpráva technického dozoru;
  • nově postavené domy: aktuální výpis z Katastru nemovitostí, ve kterém bude nemovitost zapsána s požadovaným účelem užívání včetně přiděleného čísla popisného.

Více informací o dokončování staveb naleznete v metodických pomůckách ministerstva pro místní rozvoj: Zápis stavebních objektů do RÚIAN po 1. 1. 2018 a Kolaudace rodinných domů po novele stavebního zákona.

Jak je to s technickým dozorem stavebníka, musím si ho zajistit? Kdo ho může vykonávat?

Stavební zákon již dříve požadoval, aby stavebník u staveb financovaných z veřejných rozpočtů zajistil technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Novela tento požadavek dále zpřísňuje, když vymezuje okruh osob, které jsou oprávněny tyto činnosti vykonávat. Nově tak musí technický dozor stavebníka zajišťovat výhradně autorizovaná osoba – tj. autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr či technik (s přihlédnutím k jeho oboru autorizace či specializaci). Technický a autorský dozor může vykonávat stejná osoba.

V případě žádosti z oblasti podpory A musíte po dokončení realizace doložit závěrečnou zprávu odborného technického dozoru. Činnost technického a autorského dozoru by měla být vykonávána nezávislou osobou, která není v pracovněprávním, smluvním nebo jiném vztahu s dodavatelem stavby (realizační firmou). Výdaje na zajištění technického či autorského dozoru lze uplatnit jako způsobilé.

Více informací k problematice technického a autorského dozoru u staveb financovaných z veřejných rozpočtů naleznete v metodické pomůcce ministerstva pro místní rozvoj: Výkon technického dozoru stavebníka.

Jak je to se soubory staveb, mám dva samostatně stojící rodinné domy, avšak pouze jedno číslo popisné, mohu získat podporu?

Obecně to možné je, každý případ však má svá specifika, a proto vám doporučujeme konzultovat je na jakémkoliv krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR ještě před podáním žádosti. Pokud máte pod jedním číslem popisným zaevidovány dvě a více samostatných staveb, kdy každá z nich samostatně splňuje definici rodinného domu, bude na tyto stavby zpravidla nahlíženo jako na oddělené domy a bude umožněno podat si žádosti na jednotlivé stavby.

 

 

13.3.2018

Nová zelená úsporám na výstavě BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY

Hledáte nové bydlení, stavíte, rekonstruujete? Přijďte se podívat na výstavu Bydlení, nové projekty a zeptat se na stánek SFŽP ČR, na co vše můžete získat finanční podporu a jak o ni správně požádat.

Specializovanou výstavu nových projektů na trhu nemovitostí můžete navštívit od 22. do 25. března 2018 v areálu pražského výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Souběžně proběhnou oblíbené veletrhy v oboru bydlení FOR HABITAT, FOR INTERIOR, FOR GARDEN, DESIGN SHAKER a DESIGN V KOUPELNĚ.

Na stánku Státního fondu životního prostředí ČR v hale 4 (číslo stánku A23) vám poradíme, co musíte udělat k získání dotačního příspěvku z aktuálně běžících programů Nová zelená úsporám a Dešťovka zaměřené na úspory energií a pitné vody v rodinných a bytových domech.

V pátek 23. a v sobotu 24. března si navíc můžete přijít vyslechnout přednášku „Žjite lépe a levněji s našimi dotacemi“. Seznámíme vás s příklady projektů, které dotaci již získali a kolik jejich majitelé reálně uspořili. Na přednášky je nutná REGISTRACE.

Těšíme se na vás na přednáškách i na našem stánku, rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a poradíme vám.

Bydlení, nové projekty 2018

24. specializovaná výstava nových projektů bydlení

KDE: PVA EXPO Praha, Beranových 667, 199 00 Praha Letňany
KDY: 22. – 25. března 2018 (10:00-18:00, ne - 10:00-17:00)

PLÁNEK VÝSTAVIŠTĚ
PLÁNEK HALY 4

DOPROVODNÝ PROGRAM

Pátek 23. 3. 2018 (14:00-15:00 hodin) a sobota 24. 3. 2018 (14:00-15:00 hodin)
Přednáška: Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi

Místo konání:
Pátek - Vstupní Hala I, Konferenční sál 2
Sobota - Vstupní Hala I, Konferenční sál 1

Vlastníte rodinný dům a přemýšlíte jak ušetřit? Využijte výhodných dotací od Státního fondu životního prostředí ČR. Nový rodinný dům v pasivním standardu vás vyjde s dotací až o 450 000 Kč levněji. A pokud přemýšlíte, čím v suchém létě zalévat zahradu a jak v domácnosti ušetřit za pitnou vodu, možná sáhnete po dotaci z programu Dešťovka. Přijďte si poslechnout, jak velkou dotaci můžete získat. Na reálných příkladech vám dokážeme, že to má smysl a že získat podporu není tak obtížné, jak se někdy tvrdí.

 

 

11. 1. 2018

Jděte se osobně zeptat, jak získat peníze pro svůj dům

I v letošním roce se můžete setkat s odborníky na dotace na řadě veletrhů, výstav a odborných akcí po celé republice. Podívejte se, kde všude najdete stánek NZÚ.

Představí vám dotační programy Nová zelená úsporám, Dešťovka či kotlíkové dotace, díky nimž můžete vylepšit svoje bydlení a snížit náklady na energie své domácnosti. Nebo pracujete pro veřejný sektor a máte zájem o dotaci z Operačního programu Životní prostředí či Národního programu Životní prostředí? Neváhejte a navštivte osobně NZÚ na informačních stáncích. Jejich odborníci vám rádi vše vysvětlí.

Stánek Státního fondu životního prostředí ČR najdete na akcích v celé republice.

VELETRHY A VÝSTAVY

INFOTHERMA

22.–25. ledna 2018

Výstaviště Černá louka Ostrava

FOR PASIV

8.–10. února 2018

PVA EXPO PRAHA Letňany

AQUATHERM Praha

27. února – 2. března 2018

PVA EXPO PRAHA Letňany

STAVITEL

22.–24. února 2018

Výstaviště Lysá nad Labem

ÚSPORNÁ DOMÁCNOST

8.–10. března 2018

Výstaviště Černá louka Ostrava

BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY

22.–25. března 2018

PVA EXPO PRAHA Letňany

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO

25.–28. dubna 2018

Výstaviště Brno

HOBBY

9.–13. května 2018

Výstaviště České Budějovice

ZEMĚ ŽIVITELKA

23.–28. srpna 2018

Výstaviště České Budějovice

FOR ARCH

18.–22. září 2018

PVA EXPO Praha Letňany

 

Možná jste zaslechli, že získání dotace pro domácnosti obtížné, její vyřízení trvá dlouho a v konečném efektu se ani nevyplatí. Na cyklu přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi s praktickými příklady projektů vás přesvědčí o opaku. Navíc poradí, jak o příspěvek požádat, jakých chyb se vyvarovat a prostor bude i pro Vaše dotazy a konzultace.

Přijďte si vyslechnout přednášky specialistů.

PŘEDNÁŠKY

MODERNÍ VYTÁPĚNÍ

3. února 2018
14:30-15:30
4. února 2018
12:30–13:30

Výstaviště Praha Holešovice

Stavíme, bydlíme Hodonín

26. 1. 2018

od 15:00

Dům kultury Horní Valy

Stavíme, bydlíme Třebíč 

7. února 2018

14:00–14:55

Budova Fórum Třebíč

Stavíme, bydlíme Jihlava

21. února 2018

14:00–14:55

Dům kultury Jihlava

Stavíme, bydlíme Uherské Hradiště

6. dubna 2018

14:00–14:55

Sportovní hala

Stavíme, bydlíme Krkonošský veletrh Trutnov

27. dubna 2018

14:00–14:55

Společenské centrum Uffo Trutnov

 

 

 

 

 

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail